Często zadawane pytania (FAQ)

 

Kompendium wiedzy? Czemu nie? Poniżej udostępniamy wydane od początku wdrażania RPO WM interpretacje i stanowiska, które opracowaliśmy przy okazji ogłaszanych przez Nas konkursów. Pytania i wątpliwości, które nasuwały się Wam przy okazji opracowywania wniosków o dofinansowywanie zostały usystematyzowane w podziale na konkursy i lata, w których je ogłaszaliśmy.


Pamiętaj! Każdy materiał tworzyliśmy oddzielnie, w odniesieniu do danego konkursu/naboru. Kryteria i reguły są obowiązujące wyłącznie w danym czasie. Pogłębiaj swoją wiedzę!
 


2020

1. Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 z 14 lipca 2020r. 
2.Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 z 3.07.2020r.

 

2019Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/19 z 13.09.2019 r. 

Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/19 z 6.09.2019 r. 


Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/19 z 29.08.2019 r. (wersja archiwalna).