Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) to nowy program regionalny w agendzie unijnej na lata 2021 – 2027. Wsparcie w wysokości 2,09 mld Euro zostanie przeznaczone na rozwój województwa mazowieckiego i inwestycje w zakresie m.in.: wspierania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, transportu, ochrony środowiska, transformacji energetycznej, cyfryzacji, unowocześnienia i dostosowania do bieżących potrzeb usług w zakresie edukacji, rynku pracy, służby zdrowia, ale także wsparcia instytucji badawczo- rozwojowych oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
Środki zostaną rozdysponowane z uwzględnieniem różnic w potrzebach obszaru Warszawskiego Regionalnego (RWR), który otrzyma 1,5 mld Euro oraz Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) dotowanego kwotą 501 mln Euro.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w agendzie unijnej 2021- 2027 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu FEM dla następujących działań:

Priorytet FEMA.06 - Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza:
  • Działanie FEMA.06.01- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
  • Działanie FEMA.06.02 - Aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP
  • Działanie FEMA.06.03 - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia
  • Działanie FEMA.06.04 - Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet
  • Działanie FEMA.06.05 - Wsparcie dla pracodawców i pracowników
Priorytet FEMA.07- Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu:
  • Działanie FEMA.07.04 - Edukacja osób dorosłych
Zapraszamy się do zapoznania z aktualnościami oraz prawem i dokumentami dotyczącymi programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027.grafika: symbol gazety z napisem wiadomości, kliknij link aby przejść do podstrony z wiadomościami FEM 2021- 2027           grafika- symbol paragrafu z napisem: zapoznaj się z prawem i dokumentami. kliknij w link, aby przejść w podstronę zawierającą dokumenty programowe i akty prawne dotyczące programu FEM 2021-2027                   grafika- symbol megafonu z napisem: zobacz ogłoszenia i wyniki naborów, kliknij w link, aby przejść w podstronę z ogłoszeniami i wynikami naborów