puzzle

Efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego są realne i wymierne. Potwierdzają to dane, które publikować będziemy w postaci comiesięcznych raportów.
Kliknij w dokument i poznaj efekty działań naszej instytucji oraz beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi VIII RPOWM.


styczeń
   Raport z realizacji RPO WM