Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

Beneficjencie! Projekt realizujesz na podstawie wniosku o dofinansowanie, który Ci zatwierdziliśmy. Sam jednak wiesz, że w trakcie jego realizacji może okazać się, że niektóre elementy Twoich rozwiązań nie sprawdzają się na etapie realizacji, lub pojawiły się okoliczności, o których wcześniej nie wiedziałeś. Takie sytuacje się zdarzają, obojętnie jak precyzyjny i przewidywalny projekt byś opracował.
Dlatego, gdy dopadną Cię takie okoliczności  masz możliwość wprowadzania zmian w projekcie. Możesz je zgłosić do Nas nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Zmiany zgłaszasz  za pośrednictwem systemu  SL2014, potem My umożliwiamy Ci edycję wniosku i załączników za pośrednictwem MEWA 2.0.
Wskazówki dla Ciebie:
  • Jeśli chcesz dokonać jedynie przesunięć w budżecie, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków nie musisz pytać się Nas o zgodę. Zgłaszasz Nam tą sprawę jeśli wartość przesunięć przekroczy ten próg. Jeśli podejmiesz nowe działania bez naszej zgody robisz to na własne ryzyko!
  • Pamiętaj! Wskazana wartość procentowa środków odnosi się do kwot określonych we wniosku
    o dofinansowanie!
  • Pamiętaj! Musisz dopilnować, by Twoje przesunięcia w budżecie:
  • Jeśli będziesz pamiętał o tych kwestiach Twój projekt zostanie zaakceptowany, a Ty skoncentrujesz sięna jego poprawnej realizacji.