Pobierz wzory dokumentów

Beneficjencie! Jeśli realizujesz projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 to co najmniej raz w trakcie realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu odwiedzi Cię zespół kontrolujący z Wydziału Kontroli EFS  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Pamiętaj! Na potrzeby kontroli przygotuj pliki zawierające dane uczestników, personelu, harmonogramy form wsparcia itp. Żeby ułatwić Ci przekazanie danych zamieszczamy poniżej wzory dokumentów, które wypełnisz i przekażesz zespołowi kontrolującemu.


Wzory zestawień na potrzeby prowadzonych przez Wydział Kontroli EFS WUP w Warszawie kontroli projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 oraz Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

Zestawienie personelu projektu
Lista uczestników projektu
Zestawienie zakupów towarów/usług dokonanych w oparciu o rozeznanie rynku
Zestawienie postępowań przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności
Zestawienie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu