Spotkanie informacyjne- Regulamin konkursu 8.3.2. RPO WM