Spotkanie informacyjne dotyczące zasad konkursu 8.3.2. RPO WM