Poznaj standardy dostępności dla niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w webinariach h o standardach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami....

Materiały ze spotkania informacyjnego

Przekazujemy materiały ze spotkania informacyjnego, które zorganizowaliśmy 5 września 2018 r. w...

Materiały ze szkolenia z kwalifikowalności wydatków

Przekazujemy prezentacje ze szkolenia, które zorganizowaliśmy 24 sierpnia 2018 r. w Warszawie.

Spotkanie informacyjne o zasadach konkursu 8.3.2 RPO WM

Organizujemy spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia miejsc opieki dla dzieci w Warszawie i...

Materiały ze szkolenia z wypełniania wniosku

Przekazujemy prezentacje ze szkolenia, które zorganizowaliśmy 8 sierpnia 2018 r. w Warszawie oraz...

Szkolenie z kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM

UWAGA! Rekrutacja zakończona.

Szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie

Organizujemy jednodniowe szkolenie z wypełniania wniosku o dofinansowanie z RPO WM. Spotkajmy się w...

Szkolenie z zasady konkurencyjności w projektach

Organizujemy jednodniowe szkolenie z realizacji wydatków współfinansowanych z budżetu Unii...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10