Aktualna lista projektów wybranych po ocenie formalnej (8.3.1 RPO WM 2014-2020)