Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej dla konkursu nr. RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17